Saturday, February 23, 2013

Masa itu emas.

Masa itu saperti emas yang sangat tinggi nilainya. 
Jangan isi ia dengan besi yang sangat murah harganya.